Κοσμητική Ιατρική

Επιτυγχάνουμε τα παρακάτω:

Μερικά από τα πιο σημαντικά δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: